برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.9 میلیارد تومان
کد ملک 1023
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
7 عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 13.6 میلیارد تومان
کد ملک 1028
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8.7 میلیارد تومان
کد ملک 1026
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 905متر مربع
قیمت فروش 30 میلیارد تومان
کد ملک 1019
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
کد ملک 1025
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
7 عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 16 میلیارد تومان
کد ملک 1027
برای فروش
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
3 عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1018
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 550متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1012
برای فروش
اندیشه فاز1
اندیشه فاز1
اندیشه فاز1
اندیشه فاز1
اندیشه فاز1
3 عکس
آپارتمان
آپارتمان
اندیشه فاز1
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 1006
برای فروش
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1005
برای فروش
رزکان
رزکان
رزکان
رزکان
رزکان
رزکان
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1003
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 1007
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
3 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 999
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
کلاردشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 180 میلیارد تومان
کد ملک 998
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 822
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
8 عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 361متر مربع
قیمت فروش 36.2 تریلیون تومان
کد ملک 996
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.9 میلیارد تومان
کد ملک 754
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 901
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
میدان معلم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 350 میلیارد تومان
کد ملک 743
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
8 عکس
باغ
باغ
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 35 میلیارد تومان
کد ملک 742
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
7 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 744
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 76متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 1001
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 748
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 33 میلیارد تومان
کد ملک 739
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 740
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
ده بهار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 14 میلیارد تومان
کد ملک 704
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 130 میلیارد تومان
کد ملک 716
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
وایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 89متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 703
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
صفا دشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 340متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 724
برای فروش
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
5 عکس
مغازه
مغازه
وایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 622
برای فروش
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
5 عکس
مغازه
مغازه
وایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 623
برای فروش
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
5 عکس
مغازه
مغازه
وایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 52متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 620
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
صفا دشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 3550متر مربع
قیمت فروش 85 میلیارد تومان
کد ملک 624
برای فروش
شهرک صدف
شهرک صدف
شهرک صدف
شهرک صدف
شهرک صدف
شهرک صدف
4 عکس
مغازه
مغازه
شهرک صدف
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 621
برای فروش
سر آسیاب
سر آسیاب
سر آسیاب
سر آسیاب
سر آسیاب
سر آسیاب
4 عکس
سوله
سوله
سر آسیاب
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 485متر مربع
قیمت فروش 160 میلیارد تومان
کد ملک 723
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 715
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 900متر مربع
قیمت فروش 30 میلیارد تومان
کد ملک 699
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 27.5 میلیارد تومان
کد ملک 612
برای فروش
گلگون
گلگون
گلگون
گلگون
گلگون
گلگون
گلگون
5 عکس
سوله
سوله
گلگون
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 23 میلیارد تومان
کد ملک 617
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
حصار زیرک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 6.4 میلیارد تومان
کد ملک 608
برای فروش
بالابان
بالابان
بالابان
بالابان
بالابان
بالابان
4 عکس
سوله
سوله
بالابان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 618
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 599
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 601
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کردامیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 16 میلیارد تومان
کد ملک 532
برای فروش
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
4 عکس
سوله
سوله
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 33 میلیارد تومان
کد ملک 528
برای فروش
اندیشه فاز1
اندیشه فاز1
اندیشه فاز1
اندیشه فاز1
اندیشه فاز1
3 عکس
سوله
سوله
اندیشه فاز1
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 541
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 4200متر مربع
قیمت فروش 150 میلیارد تومان
کد ملک 506
برای فروش
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
4 عکس
سوله
سوله
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 503
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 27.5 میلیارد تومان
کد ملک 505
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
اندیشه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 498
برای فروش
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
2 عکس
سالن
سالن
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 531
برای فروش
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
6 عکس
سوله
سوله
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 527
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
اندیشه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 497
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
میدان بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 492
برای فروش
کهنز
کهنز
کهنز
1 عکس
باغ
باغ
کهنز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 499
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار شیخی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 77.3 میلیارد تومان
کد ملک 494
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار شیخی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 51 میلیارد تومان
کد ملک 493
برای فروش
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
6 عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 1 هزار تومان
کد ملک 491
برای فروش
چمخاله
چمخاله
چمخاله
چمخاله
چمخاله
چمخاله
چمخاله
چمخاله
6 عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 180 میلیارد تومان
کد ملک 484
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
انجم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 487
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
ترپاق تپه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 490
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 480
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
بلوار امیر کبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 471
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 479
برای فروش
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
2 عکس
مغازه
مغازه
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 467
برای فروش
اسلایدر عکس
دامداری
دامداری
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 13000متر مربع
قیمت فروش 880 تریلیون تومان
کد ملک 470
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 232متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 466
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 464
برای فروش
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 465
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کهنز
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 18 میلیارد تومان
کد ملک 460
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 439
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 437
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 5.6 میلیارد تومان
کد ملک 438
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
11 عکس
باغ
باغ
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 24 میلیارد تومان
کد ملک 430
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
2 عکس
باغ
باغ
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8.1 میلیارد تومان
کد ملک 431
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
اندیشه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 435
برای فروش
رضی آباد بالا
رضی آباد بالا
رضی آباد بالا
رضی آباد بالا
رضی آباد بالا
رضی آباد بالا
رضی آباد بالا
رضی آباد بالا
رضی آباد بالا
7 عکس
سوله
سوله
رضی آباد بالا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 444
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 102.2 میلیارد تومان
کد ملک 426
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 428
برای فروش
کردزار
کردزار
کردزار
کردزار
2 عکس
مغازه
مغازه
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 425
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 17.4 میلیارد تومان
کد ملک 416
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 421
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بلوار کلهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 409
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بلوار کلهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 408
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 414
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 40 میلیارد تومان
کد ملک 401
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
رزکان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 405
برای فروش
هفت جوی
هفت جوی
هفت جوی
هفت جوی
2 عکس
مغازه
مغازه
هفت جوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 397
برای فروش
باغستان
باغستان
باغستان
باغستان
باغستان
باغستان
باغستان
باغستان
6 عکس
سوله
سوله
باغستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 47 میلیارد تومان
کد ملک 391
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
خادم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 4000متر مربع
قیمت فروش 960 میلیارد تومان
کد ملک 385
برای فروش
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
14 عکس
ویلا
ویلا
وایین
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 14 میلیارد تومان
کد ملک 384
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
وایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 393
برای فروش
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
2 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
حصار ساتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 31.5 میلیارد تومان
کد ملک 367
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 376
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
دینار آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 372
برای فروش
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
10 عکس
سوله
سوله
شاهد شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 241متر مربع
قیمت فروش 6.1 میلیارد تومان
کد ملک 382
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
حصار ساتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 368
برای فروش
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
5 عکس
کارگاه
کارگاه
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 375
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
دینار آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 22.6 میلیارد تومان
کد ملک 373
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
حصار ساتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 80 میلیارد تومان
کد ملک 371