برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.2 میلیارد تومان
کد ملک 1777
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 750متر مربع
قیمت فروش 36.5 میلیارد تومان
کد ملک 1775
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کیکاور
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیون تومان
کد ملک 1778
برای فروش
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
1 عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 22متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1770
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 17متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1772
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
هفت جوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 800متر مربع
قیمت فروش 30 میلیارد تومان
کد ملک 1776
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1763
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1764
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1765
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1760
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 10متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1759
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1762
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1766
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1757
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
میدان فرمانداری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1767
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
میدان معلم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 18متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1750
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 1754
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 34 میلیارد تومان
کد ملک 1755
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک مخابرات
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1751
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 15متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1752
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
میدان فرمانداری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1756
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1747
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 154متر مربع
قیمت فروش 7.9 میلیارد تومان
کد ملک 1746
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 73متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 1748
برای فروش
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
9 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 1749
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 5.4 میلیارد تومان
کد ملک 1741
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 1740
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 1742
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1744
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
میدان معلم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 17متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1739
برای فروش
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
4 عکس
سالن
سالن
فردیس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1 هزار تومان
کد ملک 1737
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
دهشاد بالا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 1728
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
ویره
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 5.3 میلیارد تومان
کد ملک 1735
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
اسکمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 1731
برای فروش
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1733
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
اسکمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 1730
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 43متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1732
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 205متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1734
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1720
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1724
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1722
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
رضی آباد بالا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 1725
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 1727
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1721
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1723
برای فروش
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 1 هزار تومان
کد ملک 1726
برای فروش
کردزار
کردزار
کردزار
کردزار
کردزار
3 عکس
باغ
باغ
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1718
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 1717
برای فروش
کردزار
کردزار
کردزار
1 عکس
باغ
باغ
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 18 میلیارد تومان
کد ملک 1719
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 22.5 میلیارد تومان
کد ملک 1714
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 13.5 میلیارد تومان
کد ملک 1715
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ملارد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1716
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1711
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1707
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 1702
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
ملارد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1713
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
صبا باتری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1710
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 136 میلیارد تومان
کد ملک 1704
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 30.6 میلیارد تومان
کد ملک 1701
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 340متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1706
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
دهشاد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 1709
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
یبارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1712
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 129متر مربع
قیمت فروش 5.8 میلیارد تومان
کد ملک 1703
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 309متر مربع
قیمت فروش 35.4 میلیارد تومان
کد ملک 1705
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش 50 میلیارد تومان
کد ملک 1693
برای فروش
اسلایدر عکس
تالار
تالار
سعید آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 6000متر مربع
قیمت فروش 600 میلیارد تومان
کد ملک 1698
برای فروش
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
1 عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 12متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 1694
برای فروش
سعید آباد
سعید آباد
سعید آباد
سعید آباد
سعید آباد
سعید آباد
4 عکس
مغازه
مغازه
سعید آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 1691
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 9متر مربع
قیمت فروش 12.5 میلیارد تومان
کد ملک 1695
برای فروش
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
8 عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1800متر مربع
قیمت فروش 50.6 میلیارد تومان
کد ملک 1692
برای فروش
دینار آباد
دینار آباد
دینار آباد
دینار آباد
دینار آباد
دینار آباد
دینار آباد
5 عکس
سالن
سالن
دینار آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1697
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شفیع آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 1699
برای فروش
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
1 عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 18متر مربع
قیمت فروش 63 میلیارد تومان
کد ملک 1696
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1700
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
سعید آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 7.7 میلیارد تومان
کد ملک 1687
برای فروش
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
9 عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 440متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1689
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ده بهار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1686
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1690
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 9.6 میلیارد تومان
کد ملک 1670
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 10متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1685
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 162متر مربع
قیمت فروش 8.4 میلیارد تومان
کد ملک 1681
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 51متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1673
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 17 میلیارد تومان
کد ملک 1678
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کردامیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 20 میلیارد تومان
کد ملک 1674
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 1679
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 18 میلیارد تومان
کد ملک 1676
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
وهن آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1100متر مربع
قیمت فروش 50 میلیارد تومان
کد ملک 1683
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 8.3 میلیارد تومان
کد ملک 1682
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 7.8 میلیارد تومان
کد ملک 1677
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1668
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
آدران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 1663
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1666
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
صبا شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 1664
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
سه راه آدران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش 26.6 میلیارد تومان
کد ملک 1661
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 10متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1669
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
آدران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 1662
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1658
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
عباس آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1660
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 15متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1654
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1655