برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
میدان فرمانداری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 37.5 میلیارد تومان
کد ملک 2037
برای فروش
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
6 عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 35 میلیارد تومان
کد ملک 2048
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
میدان حافظ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2047
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
عباس آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 22.5 میلیارد تومان
کد ملک 2041
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 20 میلیارد تومان
کد ملک 2040
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 47.4 میلیارد تومان
کد ملک 2043
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
محمدآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 2038
برای فروش
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
3 عکس
باغ
باغ
انجم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 2034
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 45 میلیارد تومان
کد ملک 2030
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 28 میلیارد تومان
کد ملک 2031
برای فروش
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
8 عکس
سوله
سوله
انجم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2033
برای فروش
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
5 عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2032
برای فروش
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
5 عکس
باغ
باغ
انجم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 9.5 میلیارد تومان
کد ملک 2035
برای فروش
میدان فرمانداری
میدان فرمانداری
میدان فرمانداری
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
میدان فرمانداری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 9.5 میلیارد تومان
کد ملک 2027
برای فروش
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
3 عکس
سوله
سوله
صبا شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2029
برای فروش
آدران
آدران
آدران
آدران
آدران
آدران
آدران
5 عکس
سوله
سوله
آدران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 23 میلیارد تومان
کد ملک 2023
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
احمد آباد مستوفی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 625متر مربع
قیمت فروش 100 میلیارد تومان
کد ملک 2025
برای فروش
آدران
آدران
آدران
آدران
آدران
آدران
4 عکس
سوله
سوله
آدران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 31.2 میلیارد تومان
کد ملک 2024
برای فروش
میدان حافظ
میدان حافظ
میدان حافظ
میدان حافظ
2 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
میدان حافظ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 154متر مربع
قیمت فروش 6.8 میلیارد تومان
کد ملک 2026
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2250متر مربع
قیمت فروش 70 میلیارد تومان
کد ملک 2021
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2015
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2016
برای فروش
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
3 عکس
سوله
سوله
کهنز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 430متر مربع
قیمت فروش 32.5 میلیارد تومان
کد ملک 2017
برای فروش
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
6 عکس
سوله
سوله
کهنز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 36 میلیارد تومان
کد ملک 2018
برای فروش
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
3 عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 18 میلیارد تومان
کد ملک 2019
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهرک مخابرات فاز1
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 2020
برای فروش
ملارد
ملارد
ملارد
ملارد
ملارد
ملارد
ملارد
ملارد
ملارد
ملارد
ملارد
ملارد
10 عکس
سوله
سوله
ملارد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1440متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2011
برای فروش
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
1 عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2009
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک مخابرات فاز1
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 2006
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 2004
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
میدان حافظ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 10.8 میلیارد تومان
کد ملک 2007
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک مخابرات فاز2
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 2005
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
چهار راه گاز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 29.5 میلیارد تومان
کد ملک 2003
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بالابان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 28.5 میلیارد تومان
کد ملک 1999
برای فروش
قجرآباد
قجرآباد
قجرآباد
قجرآباد
قجرآباد
قجرآباد
قجرآباد
قجرآباد
قجرآباد
قجرآباد
8 عکس
سوله
سوله
قجرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2002
برای فروش
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
7 عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 900متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2001
برای فروش
شاهدشهر
شاهدشهر
شاهدشهر
شاهدشهر
شاهدشهر
شاهدشهر
شاهدشهر
5 عکس
سوله
سوله
شاهدشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 1993
برای فروش
سعید آباد
سعید آباد
سعید آباد
سعید آباد
سعید آباد
سعید آباد
سعید آباد
5 عکس
سوله
سوله
سعید آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 290متر مربع
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 1996
برای فروش
خادم آباد
خادم آباد
خادم آباد
خادم آباد
خادم آباد
3 عکس
سوله
سوله
خادم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 264متر مربع
قیمت فروش 52 میلیارد تومان
کد ملک 1995
برای فروش
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
6 عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 900متر مربع
قیمت فروش 28 میلیارد تومان
کد ملک 1994
برای فروش
خ انقلاب
خ انقلاب
خ انقلاب
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ انقلاب
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1990
برای فروش
کردزار
کردزار
کردزار
کردزار
2 عکس
سوله
سوله
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1992
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
میدان فرمانداری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 25 میلیارد تومان
کد ملک 1988
برای فروش
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
8 عکس
سوله
سوله
کهنز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 440متر مربع
قیمت فروش 28 میلیارد تومان
کد ملک 1986
برای فروش
پرندک
پرندک
پرندک
پرندک
پرندک
پرندک
پرندک
5 عکس
سوله
سوله
پرندک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1368متر مربع
قیمت فروش 64.8 میلیارد تومان
کد ملک 1984
برای فروش
ویره
ویره
ویره
ویره
ویره
ویره
ویره
ویره
ویره
ویره
ویره
ویره
ویره
11 عکس
سوله
سوله
ویره
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 432متر مربع
قیمت فروش 50 میلیارد تومان
کد ملک 1987
برای فروش
رضی آباد
رضی آباد
رضی آباد
رضی آباد
رضی آباد
رضی آباد
رضی آباد
رضی آباد
6 عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 40 میلیارد تومان
کد ملک 1968
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 51متر مربع
قیمت فروش 13 میلیارد تومان
کد ملک 1979
برای فروش
هفت جوی
هفت جوی
هفت جوی
هفت جوی
2 عکس
سالن
سالن
هفت جوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1977
برای فروش
هفت جوی
هفت جوی
هفت جوی
هفت جوی
هفت جوی
هفت جوی
4 عکس
سالن
سالن
هفت جوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1980
برای فروش
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
3 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
کد ملک 1967
برای فروش
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
7 عکس
سوله
سوله
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1965
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
سعید آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 1966
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 25متر مربع
قیمت فروش 75 میلیارد تومان
کد ملک 1959
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
قره تپه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 30 میلیارد تومان
کد ملک 1960
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 25متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1958
برای فروش
بکه
بکه
بکه
بکه
بکه
بکه
بکه
5 عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2500متر مربع
قیمت فروش 9.2 تومان
کد ملک 1976
برای فروش
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
3 عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1957
برای فروش
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
میدان نماز
2 عکس
باغ
باغ
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 16.5 میلیارد تومان
کد ملک 1961
برای فروش
خادم آباد
خادم آباد
خادم آباد
خادم آباد
خادم آباد
خادم آباد
خادم آباد
خادم آباد
خادم آباد
خادم آباد
8 عکس
سوله
سوله
خادم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1963
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
عباس آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 1956
برای فروش
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
13 عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2500متر مربع
قیمت فروش 85 میلیارد تومان
کد ملک 1962
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1955
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
1 عکس
باغ
باغ
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 1954
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
صبا شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1945
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
دهشاد بالا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1946
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
دینار آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8.6 میلیارد تومان
کد ملک 1950
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 1947
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 1953
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 1948
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 1949
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
6 عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 34.5 میلیارد تومان
کد ملک 1943
برای فروش
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
3 عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1937
برای فروش
آدران
آدران
آدران
1 عکس
باغ
باغ
آدران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 18 میلیارد تومان
کد ملک 1941
برای فروش
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
6 عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1940
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
شاهد شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 76 میلیارد تومان
کد ملک 1942
برای فروش
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
2 عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1936
برای فروش
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
3 عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش 27.5 میلیارد تومان
کد ملک 1935
برای فروش
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
3 عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1939
برای فروش
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
3 عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1938
برای فروش
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
4 عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1934
برای فروش
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
24 عکس
سوله
سوله
صبا شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1500متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1933
برای فروش
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
8 عکس
سوله
سوله
شاهد شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 36 میلیارد تومان
کد ملک 1932
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردیس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1930
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
باغستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1928
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
هفت جوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1929
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
سعید آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 370متر مربع
قیمت فروش 16 میلیارد تومان
کد ملک 1927
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شاهد شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 16 میلیارد تومان
کد ملک 1931
برای فروش
سعید آباد
سعید آباد
سعید آباد
سعید آباد
سعید آباد
سعید آباد
4 عکس
سوله
سوله
سعید آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 9.2 میلیارد تومان
کد ملک 1926
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 10متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1920
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کهنز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 22متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1912
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
نصیر آباد (خادم آباد)
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1922
برای فروش
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شاهد شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 12.8 میلیارد تومان
کد ملک 1924
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان معلم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1918
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1921
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
وایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 31متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 1913
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 63متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1914
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شاهد شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 800متر مربع
قیمت فروش 27 میلیارد تومان
کد ملک 1910
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 422متر مربع
قیمت فروش 45 میلیارد تومان
کد ملک 1909
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1904