برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 380 میلیارد تومان
کد ملک 2158
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 60 میلیارد تومان
کد ملک 2155
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 100 میلیارد تومان
کد ملک 2163
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 60 میلیارد تومان
کد ملک 2161
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 260 میلیارد تومان
کد ملک 2157
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
شاهد شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 100 میلیارد تومان
کد ملک 2169
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2168
برای فروش
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
8 عکس
سوله
سوله
کهنز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 680متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2170
برای فروش
تهران
تهران
تهران
تهران
2 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 200 میلیارد تومان
کد ملک 2167
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رامسر
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 560متر مربع
قیمت فروش 20 میلیارد تومان
کد ملک 2153
برای فروش
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
صبا شهر
8 عکس
سوله
سوله
صبا شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 2152
برای فروش
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
شاهد شهر
4 عکس
سوله
سوله
شاهد شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2154
برای فروش
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
8 عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش 18 میلیارد تومان
کد ملک 2151
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
اتوبان مخصوص
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2500متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2149
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شفیع آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2148
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
فردوسیه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 2143
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار امیر کبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 700 میلیارد تومان
کد ملک 2145
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کردزار
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 22 میلیارد تومان
کد ملک 2141
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 27.9 میلیارد تومان
کد ملک 2144
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ انقلاب
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2142
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 10.8 میلیارد تومان
کد ملک 2136
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهرک مخابرات
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 34متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 2139
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 425 میلیارد تومان
کد ملک 2147
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
میدان فرمانداری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 16متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2137
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
یوسف آباد صیرفی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 800متر مربع
قیمت فروش 55 میلیارد تومان
کد ملک 2140
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2138
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
صبا شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 800متر مربع
قیمت فروش 1 هزار تومان
کد ملک 2132
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
آدران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 470متر مربع
قیمت فروش 1 هزار تومان
کد ملک 2134
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
آدران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2133
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
صبا شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش 18.9 میلیارد تومان
کد ملک 2135
برای فروش
بکه
بکه
بکه
بکه
بکه
بکه
بکه
بکه
6 عکس
باغ
باغ
بکه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 25 میلیارد تومان
کد ملک 2129
برای فروش
کردزار
کردزار
کردزار
کردزار
کردزار
3 عکس
سالن
سالن
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2125
برای فروش
بکه
بکه
بکه
بکه
بکه
بکه
بکه
5 عکس
باغ
باغ
بکه
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 35 میلیارد تومان
کد ملک 2128
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کهنز
اتاق خواب 5
پارکینگ __
زیر بنا 1100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2131
برای فروش
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
7 عکس
سوله
سوله
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2127
برای فروش
خادم آباد
خادم آباد
خادم آباد
1 عکس
مغازه
مغازه
خادم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2123
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
میدان فرمانداری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 18 میلیارد تومان
کد ملک 2117
برای فروش
شهرک مخابرات
شهرک مخابرات
شهرک مخابرات
شهرک مخابرات
شهرک مخابرات
شهرک مخابرات
شهرک مخابرات
5 عکس
مغازه
مغازه
شهرک مخابرات
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2122
برای فروش
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
1 عکس
باغ
باغ
انجم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 2116
برای فروش
قلعه میر
قلعه میر
قلعه میر
قلعه میر
قلعه میر
3 عکس
سالن
سالن
قلعه میر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2112
برای فروش
کرشته
کرشته
کرشته
1 عکس
مغازه
مغازه
کرشته
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2120
برای فروش
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
1 عکس
باغ
باغ
انجم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.9 میلیارد تومان
کد ملک 2109
برای فروش
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
3 عکس
سالن
سالن
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2114
برای فروش
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
1 عکس
باغ
باغ
انجم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.4 میلیارد تومان
کد ملک 2110
برای فروش
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر
1 عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 13متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2121
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
انجم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 8.5 میلیارد تومان
کد ملک 2105
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 19 میلیارد تومان
کد ملک 2111
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جوقین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 63.8 میلیارد تومان
کد ملک 2119
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جوقین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 43.2 میلیارد تومان
کد ملک 2113
برای فروش
فرارت
فرارت
فرارت
فرارت
2 عکس
باغ
باغ
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 340متر مربع
قیمت فروش 22 میلیارد تومان
کد ملک 2106
برای فروش
بکه
بکه
بکه
1 عکس
سوله
سوله
بکه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش 40 میلیارد تومان
کد ملک 2115
برای فروش
فرارت
فرارت
فرارت
1 عکس
باغ
باغ
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 875 میلیون تومان
کد ملک 2102
برای فروش
فرارت
فرارت
فرارت
1 عکس
باغ
باغ
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2101
برای فروش
بکه
بکه
بکه
1 عکس
باغ
باغ
بکه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2104
برای فروش
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
1 عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 32.4 میلیارد تومان
کد ملک 2099
برای فروش
بکه
بکه
بکه
بکه
2 عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 15.2 میلیارد تومان
کد ملک 2097
برای فروش
وحیدیه
وحیدیه
وحیدیه
1 عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 18.2 میلیارد تومان
کد ملک 2098
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2092
برای فروش
بکه
بکه
بکه
1 عکس
باغ
باغ
بکه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8.5 میلیارد تومان
کد ملک 2100
برای فروش
رضی آباد
رضی آباد
رضی آباد
1 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
رضی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 200 میلیارد تومان
کد ملک 2094
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
انجم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 47 میلیارد تومان
کد ملک 2103
برای فروش
رضی آباد
رضی آباد
رضی آباد
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
رضی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 37.5 میلیارد تومان
کد ملک 2095
برای فروش
رضی آباد بالا
رضی آباد بالا
رضی آباد بالا
1 عکس
مغازه
مغازه
رضی آباد بالا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2093
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1 هزار تومان
کد ملک 2086
برای فروش
میدان معلم
میدان معلم
میدان معلم
1 عکس
مغازه
مغازه
میدان معلم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2091
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2084
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
رضی آباد بالا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2087
برای فروش
بکه
بکه
بکه
1 عکس
باغ
باغ
بکه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.6 میلیارد تومان
کد ملک 2096
برای فروش
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
عباس آباد
3 عکس
مغازه
مغازه
عباس آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2089
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اندیشه فاز4
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 5.6 میلیارد تومان
کد ملک 2085
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
اندیشه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2083
برای فروش
میدان معلم
میدان معلم
میدان معلم
میدان معلم
2 عکس
سالن
سالن
میدان معلم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2090
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
12 عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1800متر مربع
قیمت فروش 70 میلیارد تومان
کد ملک 2081
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
اتوبان ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 88 میلیارد تومان
کد ملک 2076
برای فروش
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
10 عکس
سوله
سوله
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 16.5 میلیارد تومان
کد ملک 2082
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 68 میلیارد تومان
کد ملک 2077
برای فروش
ولیعصر
ولیعصر
ولیعصر
ولیعصر
ولیعصر
ولیعصر
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2079
برای فروش
سعید آباد
سعید آباد
سعید آباد
سعید آباد
2 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
سعید آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 2075
برای فروش
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2080
برای فروش
میدان فرمانداری
میدان فرمانداری
میدان فرمانداری
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان فرمانداری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2074
برای فروش
شهرک مخابرات
شهرک مخابرات
شهرک مخابرات
شهرک مخابرات
شهرک مخابرات
شهرک مخابرات
شهرک مخابرات
شهرک مخابرات
شهرک مخابرات
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک مخابرات
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2078
برای فروش
فردوسیه
فردوسیه
فردوسیه
1 عکس
باغ
باغ
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 2073
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
کاظم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 50 میلیارد تومان
کد ملک 2071
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
صبا شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش 55 میلیارد تومان
کد ملک 2069
برای فروش
فرارت
فرارت
فرارت
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 8.3 میلیارد تومان
کد ملک 2068
برای فروش
کاظم آباد
کاظم آباد
کاظم آباد
کاظم آباد
کاظم آباد
کاظم آباد
کاظم آباد
کاظم آباد
6 عکس
سوله
سوله
کاظم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 12.6 میلیارد تومان
کد ملک 2070
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 30 میلیارد تومان
کد ملک 2066
برای فروش
اتوبان ساوه
اتوبان ساوه
اتوبان ساوه
اتوبان ساوه
اتوبان ساوه
اتوبان ساوه
اتوبان ساوه
اتوبان ساوه
اتوبان ساوه
اتوبان ساوه
اتوبان ساوه
اتوبان ساوه
اتوبان ساوه
اتوبان ساوه
اتوبان ساوه
اتوبان ساوه
اتوبان ساوه
اتوبان ساوه
اتوبان ساوه
17 عکس
سوله
سوله
اتوبان ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2550متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2065
برای فروش
بلوار امام حسین
بلوار امام حسین
بلوار امام حسین
1 عکس
سوله
سوله
بلوار امام حسین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 18 میلیارد تومان
کد ملک 2063
برای فروش
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
انجم آباد
7 عکس
سوله
سوله
انجم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2062
برای فروش
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
9 عکس
سوله
سوله
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 750متر مربع
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 2061
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خیابان ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2054
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2053
برای فروش
اسلایدر عکس
انبار
انبار
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2050
برای فروش
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
5 عکس
سوله
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2051
برای فروش
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
رباط کریم
7 عکس
سوله
سوله
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2058
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 15.6 میلیارد تومان
کد ملک 2049
برای فروش
اندیشه
اندیشه
اندیشه
اندیشه
اندیشه
اندیشه
4 عکس
مغازه
مغازه
اندیشه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 430متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2046
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 2042
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 30 میلیارد تومان
کد ملک 2039