برای فروش
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
7 عکس
ویلا
ویلا
کهنز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 374
برای فروش
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
3 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
حصار ساتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 48 میلیارد تومان
کد ملک 366
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ده بهار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 37 میلیارد تومان
کد ملک 356
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
عباس آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 363
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 364
برای فروش
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
وایین
11 عکس
سوله
سوله
وایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 536متر مربع
قیمت فروش 25 میلیارد تومان
کد ملک 361
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شاهد شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 336
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 345
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رضی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 15.6 میلیارد تومان
کد ملک 330
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
یوسف آباد قوام
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 175 میلیارد تومان
کد ملک 333
برای فروش
بکه
بکه
بکه
1 عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 337
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
رضی آباد پایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 630متر مربع
قیمت فروش 17 میلیارد تومان
کد ملک 322
برای فروش
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
3 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
حصار ساتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 317
برای فروش
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
3 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
حصار ساتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 318
برای فروش
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
3 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
حصار ساتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 319
برای فروش
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
3 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
حصار ساتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 320
برای فروش
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
3 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
حصار ساتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 321
برای فروش
کهنز
کهنز
کهنز
کهنز
2 عکس
مغازه
مغازه
کهنز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 325
برای فروش
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
3 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
حصار ساتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 316
برای فروش
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
حصار ساتی
4 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
حصار ساتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 315
برای فروش
ده بهار
ده بهار
ده بهار
ده بهار
ده بهار
ده بهار
4 عکس
سوله
سوله
ده بهار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1163متر مربع
قیمت فروش 50 میلیارد تومان
کد ملک 340
برای فروش
یوسف آباد صیرفی
یوسف آباد صیرفی
یوسف آباد صیرفی
یوسف آباد صیرفی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
یوسف آباد صیرفی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.9 میلیارد تومان
کد ملک 310
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
ده بهار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 307
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
محمد آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 13 میلیارد تومان
کد ملک 301
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
محمد آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 296
برای فروش
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
ملارد ویلا
11 عکس
باغ
باغ
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 20 میلیارد تومان
کد ملک 304
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 45 میلیارد تومان
کد ملک 297
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
عباس آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 11.3 میلیارد تومان
کد ملک 303
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
میدان معلم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 50 میلیارد تومان
کد ملک 300
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کهنز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 30 میلیارد تومان
کد ملک 302
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 295
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیومرثیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 294
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار کلهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 35 میلیارد تومان
کد ملک 298
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار شیخی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 195 میلیارد تومان
کد ملک 292
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 293
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 12.5 میلیارد تومان
کد ملک 290
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 289
برای فروش
اشتهارد
اشتهارد
اشتهارد
اشتهارد
اشتهارد
اشتهارد
اشتهارد
اشتهارد
6 عکس
سوله
سوله
اشتهارد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2000متر مربع
قیمت فروش 40 میلیارد تومان
کد ملک 287
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
باغستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 275
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
یوسف آباد صیرفی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 5.9 میلیارد تومان
کد ملک 286
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 272
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 26 میلیارد تومان
کد ملک 262
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
باغستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 273
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
باغستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 274
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کردامیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 267
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 224
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 226
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 214
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 210
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
اسد آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8.8 میلیارد تومان
کد ملک 222
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 207
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 5.3 میلیارد تومان
کد ملک 227
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بکه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 216
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 40 میلیارد تومان
کد ملک 211
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 220
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 6.2 میلیارد تومان
کد ملک 228
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 208
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 7.9 میلیارد تومان
کد ملک 230
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.4 میلیارد تومان
کد ملک 225
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهرک کمیته
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 219
برای فروش
میدان معلم
میدان معلم
میدان معلم
میدان معلم
2 عکس
مغازه
مغازه
میدان معلم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 209
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
اندیشه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 223
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 215
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
اندیشه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 217
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 10.2 میلیارد تومان
کد ملک 213
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 221
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
ملارد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 19 میلیارد تومان
کد ملک 232
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 249
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
یوسف آباد صیرفی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 17 میلیارد تومان
کد ملک 253
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 16 میلیارد تومان
کد ملک 233
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 202
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک مخابرات
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 245
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کردامیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 197
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 174
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 179
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 175
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
دینار آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 21 میلیارد تومان
کد ملک 182
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باغستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 194
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 20 میلیارد تومان
کد ملک 183
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
شهرک مخابرات
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 177
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 189
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
رضی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 7.1 میلیارد تومان
کد ملک 235
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 176
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
محمد آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 184
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
رضی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 196
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 198
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
ابراهیم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 178
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 190
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 203 میلیارد تومان
کد ملک 185
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بلوار امیر کبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 21 میلیارد تومان
کد ملک 181
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اندیشه فاز5
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 187
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 200
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
عباس آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 192
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اندیشه فاز1
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 199
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک راه آهن
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.6 میلیارد تومان
کد ملک 201
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
محمد آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 191
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 27 میلیارد تومان
کد ملک 164
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8.3 میلیارد تومان
کد ملک 170
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
شهرک صنعتگران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 223 میلیارد تومان
کد ملک 168
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.8 میلیارد تومان
کد ملک 169