برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 19.6 میلیارد تومان
کد ملک 1451
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 14.4 میلیارد تومان
کد ملک 1449
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
اندیشه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 120 میلیارد تومان
کد ملک 1450
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 26.4 میلیارد تومان
کد ملک 1448
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردیس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2500متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1447
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک مخابرات فاز2
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1446
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
دهشاد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2000متر مربع
قیمت فروش 100 میلیارد تومان
کد ملک 1452
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار نواب
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1445
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
صبا باتری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1444
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باغستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1440
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 1442
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
دهمویز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1443
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
دهمویز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 14.5 میلیارد تومان
کد ملک 1439
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 975متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1441
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 1428
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1435
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
قشلاق
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 24 میلیارد تومان
کد ملک 1431
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1438
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 1429
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
ملارد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1434
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1436
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 1432
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
قجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 1430
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1437
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
ملارد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1433
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
احمد آباد مستوفی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1425
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 16 میلیارد تومان
کد ملک 1427
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 67.2 میلیارد تومان
کد ملک 1426
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
میدان بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1424
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
عباس آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1421
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1422
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1423
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک کمیته
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1418
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1416
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1420
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1419
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1417
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1415
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1413
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهر قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1414
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1400
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
میدان فرمانداری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 7.8 میلیارد تومان
کد ملک 1403
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
خادم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 310متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1404
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
سعید آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 800متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1405
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
خادم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1406
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
قاسم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 6.6 میلیارد تومان
کد ملک 1401
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
میدان فرمانداری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 6.8 میلیارد تومان
کد ملک 1402
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
انجم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1396
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
سعید آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1398
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
سعید آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 123 میلیارد تومان
کد ملک 1397
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1395
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
یوسف آباد صیرفی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 1385
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
کردزار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 720متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1386
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
صفا دشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 6400متر مربع
قیمت فروش 600 میلیارد تومان
کد ملک 1387
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1377
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1375
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
دهمویز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 380متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1376
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1369
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
فرارت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 1370
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رباط کریم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1371
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
سعید آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1333
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
دینار آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1332
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1327
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
صفا دشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1331
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
ملارد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 26.6 میلیارد تومان
کد ملک 1330
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
اسد آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1329
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
آدران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2000متر مربع
قیمت فروش 96 میلیارد تومان
کد ملک 1326
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
کهنز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1318
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ده بهار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1316
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
بلوار امام حسین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1319
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1317
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
وایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1315
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1314
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
باغستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1304
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
باغستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1303
برای فروش
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
شهریار
10 عکس
مغازه
مغازه
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 15متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1298
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1301
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
میدان نماز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 1302
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
سعید آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 13 میلیارد تومان
کد ملک 1300
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
قجر تخت رستم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1292
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 26.9 میلیارد تومان
کد ملک 1294
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1293
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
قجر تخت رستم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1279
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1267
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1800متر مربع
قیمت فروش 80 میلیارد تومان
کد ملک 1270
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
خادم آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 21 میلیارد تومان
کد ملک 1269
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهریار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 391متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1265
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
دهشاد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1271
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
ده بهار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 50 میلیارد تومان
کد ملک 1268
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ملارد ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 18 میلیارد تومان
کد ملک 1266
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
دهشاد بالا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1272
برای فروش
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
4 عکس
سالن
سالن
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1260
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
صبا شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1258
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
وحیدیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1262
برای فروش
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
باباسلمان
10 عکس
سوله
سوله
باباسلمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 340متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1259
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهرک جعفریه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1257
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1261
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
صبا باتری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1252
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کهنز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 13.5 میلیارد تومان
کد ملک 1249
برای فروش
کردامیر
کردامیر
کردامیر
کردامیر
کردامیر
کردامیر
کردامیر
کردامیر
کردامیر
کردامیر
کردامیر
کردامیر
10 عکس
باغ
باغ
کردامیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 13 میلیارد تومان
کد ملک 1246