برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 502متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 2283
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
ملارد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2285
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 503متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 2282
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
رزکان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 502متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 2281
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
کهنز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 225متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2280
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
میدان فرمانداری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 360متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2279
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2278
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 130 میلیارد تومان
کد ملک 2275
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
فردوسیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 25 میلیارد تومان
کد ملک 2274
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 2277